您所在的位置:首页 > 唐诗大全 > 唐诗三百首 > 第八卷:七言绝句 >

寄人拼音版注音、翻译、赏析

作者:张泌来源:网络整理于:2021-08-11阅读:

 寄人拼音版注音:

 bié mèng yī yī dào xiè jiā , xiǎo láng huí hé qǔ lán xiá 。

 别梦依依到谢家,小廊回合曲阑

 duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè , yóu wèi lí rén zhào luò huā 。

 多情只有春庭月,犹离人照落花。

 寄人翻译:

 别梦中隐约来到了谢家,徘徊在小回廊栏杆底下。

 只有天上春月最是多情,还为离人照着庭院落花。

 寄人赏析:

 以诗代柬,来表达自己心里要说的话,这是古代常有的事。这首题为《寄人》的诗,就是用来代替一封信的。

 诗的首句写诗人与情人梦中重聚,难舍难离;第二句写依旧是当年环境,往日欢情,表明自己思念之深。第三句写明月有情;第四句写落花有恨。寄希望于对方,含蓄深厚,曲折委婉,情真意真。前两句写入梦的原因与梦中所见的景物,是向对方表明自己思忆之深;后两句写出多情的明月依旧照人,那就更是对这位女子的埋怨之情了。

 诗是从叙述一个梦境开始的。“谢家”,代指女子的家,盖以东晋才女谢道韫借称其人。大概诗人曾经在女子家里待过,或者在她家里和她见过面。曲径回廊,本来都是当年旧游或定情的地方。因此,诗人在进入梦境以后,就觉得自己飘飘荡荡地进到了她的家里。这里的环境是这样熟悉:院子里四面走廊,那是两人曾经谈过心的地方;曲折的阑干,也像往常一样,似乎还留着自己抚摸过的手迹,可是,眼前廊阑依旧,独不见所思之人。他的梦魂绕遍回廊,倚尽阑干,他失望地徘徊着,追忆着,直到连自己也不知道怎样脱出这种难堪的梦境。崔护《题都城南庄》诗:“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”周邦彦《玉楼春》词:“当时相候赤阑桥,今日独寻黄叶路。”一种物是人非的依恋心情,写得同样动人。然而,“别梦”两句却以梦境出之,则前此旧游,往日欢情,别后相思,都在不言之中,而在梦里也难寻觅所爱之人,那惆怅的情怀就加倍使人难堪了。

 人是再也找不到了,作者问:那么,还剩下些什么呢?这时候,一轮皎月,正好把它幽冷的清光洒在园子里,地上的片片落花,反射出惨淡的颜色。花是落了,然而曾经映照过枝上芳菲的明月,依然如此多情地临照着,似乎还没有忘记一对爱侣在这里结下的一段恋情呢。这后两句诗就是诗人要告诉她的话。

 正因为这首诗是“寄人”的。前两句写入梦之由与梦中所见之景,是向对方表明自己思忆之深;后两句写出多情的明月依旧照人,那就更是对这位女子的鱼沉雁杳,有点埋怨了。“花”固然已经落了,然而,春庭的明月还是多情的,诗人言外之意,还是希望彼此一通音问的。

 这首诗创造的艺术形象,鲜明准确,而又含蓄深厚。诗人善于通过富有典型意义的景物描写,来表达自己深沉曲折的思相感情,运用得十分成功。他只写小廊曲阑、庭前花月,不需要更多语言,却比作者自己直接诉说心头的千言万语更有动人心弦的力量。

猜你喜欢
 • 金谷园拼音版注音、翻译、赏析(杜牧)

  金谷园拼音版注音: fn hu sh sn zh xiāng chn , li shuǐ w qng cǎo z chūn 。 繁华事散逐香尘,流水无情草自春。 r m dōng fēng yun t niǎo , lu huā yu s zhu lu rn 。 日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人...

 • 近试上张水部拼音版注音、翻译赏析翻译、赏析、注释

  近试上张水部拼音版(注音版): dng fng zu y tng hng zh , di xiǎo tng qin bi ji gū 。 洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。 zhuāng b dī shēng wn fū x , hu mi shēn qiǎn r sh w 。 妆罢低声问夫婿,画...

 • 春词(刘禹锡)拼音版注音、翻译赏析翻译、赏析、注释

  春词(刘禹锡)拼音版注音: xīn zhuāng y min xi zhū lu , shēn suǒ chūn guāng yī yun chu 。 新妆宜面下朱楼,深锁春光一院愁。 xng do zhōng tng shǔ huā duǒ , qīng tng fēi shng y sāo tu 。 行到中庭...

 • 九月九日忆山东兄弟拼音版注音、翻译、赏析

  九月九日忆山东兄弟拼音版注音: d zi y xiāng wi y k , měi fng jiā ji bi sī qīn 。 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 yo zhī xiōng d dēng gāo ch , bin chā zhū y shǎo yī rn 。 遥知兄弟登高处...

 • 金陵图拼音版注音、翻译、赏析

  金陵图拼音版注音: shu wi shāng xīn hu b chng , hu rn xīn zh sh rn qng 。 谁谓伤心画不成,画人心逐世人情。 jūn kn li f nn cho sh , lǎo m hn yn mǎn g chng 。 君看六幅南朝事,老木寒云满故城。...

 • 凉州词二首拼音版注音、翻译、赏析

  凉州词二首拼音版注音: p to měi jiǔ y guāng bēi , y yǐn p p mǎ shng cuī 。 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。 zu w shā chǎng jūn m xio , gǔ li zhēng zhn jǐ rn hu ? 醉卧沙场君莫笑,古来征战...

 • 送孟浩然之广陵拼音版注音+注释+译文+赏析翻译、赏析、注释

  故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 古诗简介 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代伟大诗人李白的名篇之一。这是一首送别诗,寓离情于写景。诗作...

 • 刘方平《春怨》拼音版注音、翻译、赏析

  《春怨》拼音版注音: shā chuāng r lu jin hung hūn , jīn wū w rn jin li hn 。 纱窗日落渐黄昏,金屋无人见泪痕。 j m kōng tng chūn y wǎn , l huā mǎn d b kāi mn 。 寂寞空庭春欲晚,梨花满地不...

 • 泊秦淮拼音版注音、翻译、赏析

  泊秦淮拼音版注音: yān lng hn shuǐ yu lng shā , y b qn hui jn jiǔ jiā 。 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。 shāng nǚ b zhī wng gu hn , g jiāng yu chng 《 hu tng huā 》。 商女不知亡国恨,隔江犹...

 • 已凉拼音版注音、翻译、赏析

  已凉拼音版注音: b ln gān wi xi lin chu , xīng xu png fēng hu zh zhī 。 碧阑干外绣帘垂,猩血屏风画折枝。 bā chǐ lng xū fāng jǐn r , yǐ ling tiān q wi hn sh 。 八尺龙须方锦褥,已凉天气未寒...

相关栏目:
 • 古诗名句
 • 诗经名句
 • 爱情诗句
 • 情诗绝句
 • 情诗名句
 • 写景诗
 • 咏物诗
 • 山水诗
 • 田园诗
 • 边塞诗
 • 送别诗
 • 风的诗句
 • 春天的诗句
 • 夏天的诗句
 • 秋天的诗句
 • 冬天的诗句