您所在的位置:首页 > 唐诗大全 > 唐诗三百首 > 第四卷:七言乐府 >

长信怨拼音版注音、翻译、赏析(王昌龄)

作者:王昌龄来源:网络整理于:2021-08-11阅读:

 长信怨拼音版注音:

 jīn jǐng wú tóng qiū yè huáng , zhū lián bù juǎn yè lái shuāng 。

 金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。

 xūn lóng yù zhěn wú yán sè , wò tīng nán gōng qīng lòu cháng 。

 熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。

 gāo diàn qiū zhēn xiǎng yè lán , shuāng shēn yóu yì yù yī hán 。

 高殿秋砧响夜阑,霜深犹忆御衣寒。

 yín dēng qīng suǒ cái féng xiē , hái xiàng jīn chéng míng zhǔ kàn 。

 银灯青琐裁缝歇,还向金城明主看。

 fèng zhǒu píng míng jīn diàn kāi , zàn jiāng tuán shàn gòng pái huái 。

 奉帚平明金殿开,暂将团扇共徘徊。

 yù yán bù jí hán yā sè , yóu dài zhāo yáng rì yǐng lái 。

 玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。

 zhēn chéng bó mìng jiǔ xún sī , mèng jiàn jūn wáng jué hòu yí 。

 真成薄命久寻思,梦见君王觉后疑。

 huǒ zhào xī gōng zhī yè yǐn , fēn míng fù dào fèng ēn shí 。

 火照西宫知夜饮,分明复道奉恩时。

 cháng xìn gōng zhōng qiū yuè míng , zhāo yáng diàn xià dǎo yī shēng 。

 长信宫中秋月明,昭阳殿下捣衣声。

 bái lù táng zhōng xì cǎo jì , hóng luó zhàng lǐ bù shèng qíng 。

 白露堂中细草迹,红罗帐里不胜情。

 长信怨翻译:

 金井边的梧桐秋叶渐黄,珠帘不卷可知夜里飞霜。

 熏笼玉枕有如容颜憔悴,静卧愁听南宫漏声悠长。

 秋天高殿内捣衣声响彻夜阑,夜里霜重还记起君王御衣寒。

 更深人静银灯下裁衣才停歇,目光还转向宫城明主那边看。

 天亮就拿起扫帚打扫金殿尘埃,百无聊赖时手执团扇且共徘徊。

 美丽的容颜还不如乌鸦的姿色,它还能带着昭阳殿的日影飞来。

 果真成为薄命人长久陷入沉思,梦中又见到君王醒后心里生疑。

 灯火照耀着西宫知道是在夜饮,眼前分明浮现复道蒙恩受宠时。

 长信宫中惟有秋月尚明,昭阳殿下响起捣衣声声。

 白露堂中满是杂草印迹,那边红罗帐里绵绵深情。

 长信怨赏析:

 这首宫怨,运用深婉含蓄的笔触,采取以景托情的手法,写一个被剥夺了青春、自由和幸福的少女,在凄凉寂寞的深宫中,形孤影单、卧听宫漏的情景。这是从这位少女的悲惨的一生中剪取下来的一个不眠之夜。

 在这个不眠之夜里,诗中人忧思如潮,愁肠似结,她的满腔怨情该是倾吐不尽的。这首诗只有四句,总共二十八个字,照说,即令字字句句都写怨情,恐怕还不能写出她的怨情于万一。可是,作者竟然不惜把前三句都用在写景上,只留下最后一句写到人物,而且就在这最后一句中也没有明写怨情。这样写,乍看像是离开了这首诗所要表现的主题,其实却在艺术效果上更显得有力,更深刻地表现了主题。这是因为:前三句虽是写景,却并非为写景而写景,它们是为最后人物的出场服务的。就通首诗而言,四句诗是融合为一的整体,不论写景与写人,都是为托出怨情服务的。

 第二首诗描写在夜深霜重的凄凉环境中,宫中女子孤独寂寞的悲惨情景。她彻夜难眠,想起进宫以来的日子实在不堪回首。她渴望得到君王的眷顾,在银灯下守到夜深,最后还是失望而终。这首诗情感抒发较为直接,心理刻画较为生动,充分地表现了宫中失宠女子的幽怨之情。

 古乐府歌辞中有《怨歌行》一篇,其辞是:“新裂齐纨素,皎洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉飚夺炎热。弃捐箧笥中,恩情中道绝。”此诗相传是班婕妤所作,以秋扇之见弃,比君恩之中断。王昌龄就《怨歌行》的寓意而加以渲染,借长信故事反映唐代宫廷妇女的生活。

 夜深霜重,木石敲击秋砧的声音响彻寒夜。在这样一个孤寂的深夜,深宫中那个失宠的女子依旧牵挂着君主是否添了衣裳,昏暗的银灯下,独自裁剪缝补,明知道君主不会眷顾,却还是在内心深处怀着深切的期盼。

 这首诗以心理上的深刻描写见长,抒情直接,寥寥数语将一个深宫失宠的女子渴望君主眷顾,挂念君主寒暖又间杂着对君主弃自己于不顾,对自己的一厢深情视而不见的怨愤和痛苦。淋漓尽致地表现了深宫失宠女子难于言表的幽怨之情。

 第三首诗中前两句写天色方晓,金殿已开,就拿起扫帚,从事打扫,这是每天刻板的工作和生活;打扫之余,别无他事,就手执团扇,且共徘徊,这是一时的偷闲和沉思。徘徊,写心情之不定,团扇,喻失宠之可悲。说“且将”则更见出孤寂无聊,唯有袖中此扇,命运相同,可以徘徊与共而已。

 后两句进一步用一个巧妙的比喻来发挥这位宫女的怨情,仍承用班婕妤故事。昭阳,汉殿,即赵飞燕姊妹所居。时当秋日,故鸦称寒鸦。古代以日喻帝王,故日影即指君恩。寒鸦能从昭阳殿上飞过,所以它们身上还带有昭阳日影,而自己深居长信,君王从不一顾,则虽有洁白如玉的容颜,倒反而不及浑身乌黑的老鸦了。她怨恨的是,自己不但不如同类的人,而且不如异类的物——小小的、丑陋的乌鸦。按照一般情况,“拟人必于其伦”,也就是以美的比美的,丑的比丑的,可是玉颜之白与鸦羽之黑,极不相类;不但不类,而且相反,拿来作比,就增强了表达效果。因为如果都是玉颜,则虽略有高下,未必相差很远,那么,她的怨苦,她的不甘心,就不会如此深刻了,而上用“不及”,下用“犹带”,以委婉含蓄的方式表达了其实是非常深沉的怨愤。凡此种种,都使得这首诗成为宫怨诗的佳作。

 同样是抒写失宠宫嫔的幽怨,表现她们内心的深刻痛苦,在王昌龄笔下,却很少艺术上的雷同重复。第四首诗则带有更多的直接抒情和细致刻画心理的特点。

 第一句就单刀直入,抒写失宠宫嫔的内心活动。“真成薄命”,是说想不到竟真是个命运不幸的失宠者。这个开头,显得有些突兀,让人感到其中有很多省略。看来她不久前还是得宠者。但宫嫔得宠与否,往往取决于君主一时好恶,或纯出偶然的机缘。因此这些完全不能掌握自己命运的宫嫔就特别相信命运。得宠,归之幸运;失宠,归之命薄。而且就在得宠之时,也总是提心吊胆地过日子,生怕失宠的厄运会突然降临在自己头上。“真成薄命”这四个字,恰似这位失宠宫嫔内心深处一声沉重的叹息,把她那种时时担心厄运降临,而当厄运终于落到头上时既难以置信,又不得不痛苦地承认的复杂心理和盘托出了。这样的心理刻画,是很富包蕴的。

 失宠的命运降临之后,她陷入久久的寻思。因“思”而入“梦”,梦中又在重温过去的欢乐,表现出对命运的希冀,对君主的幻想,而在自己心中重新编织得宠的幻影。但幻梦毕竟代替不了现实,一觉醒来,眼前面对的仍是寂寞的长信宫殿,梧桐秋叶,珠帘夜霜,听到的仍是悠长凄凉的铜壶清漏。于是又不得不怀疑自己这种侥幸的希望原不过是无法实现的幻梦。以上两句,把女主人公曲折复杂的心理刻画得细致入微而又层次分明。

 就在这位失宠者由思而梦,由梦而疑,心灵上倍受痛苦煎熬的时刻,不远的西宫那边却向她展示了一幅灯火辉煌的图景。不用说,此刻西宫中又正在彻夜宴饮,重演“平阳歌舞新承宠”的场面了。这情景对她来说是那样的熟悉,使她一下子就唤起了对自己“新承宠”时的记忆,仿佛回到了当初在复道受君主恩宠的日子。可是这一切此刻又变得那样遥远,承宠的场面虽在重演,但华美的西宫已经换了新主。“分明”二字,意余言外,耐人咀嚼。它包含了失宠者在寂寞凄凉中对往事历历分明的记忆和无限的追恋,也蕴含着往事不可回复的深沉感慨和无限怅惘,更透露出不堪回首往事的深刻哀伤。

 这是一首抒发宫怨的诗歌。昭阳殿是西汉赵飞燕得宠时住的寝宫,后来以昭阳殿泛指得宠嫔妃。长信宫是在赵飞燕得宠时失宠嫔妃班婕妤住的寝宫,后来泛指失宠嫔妃。

 后两句运用对比描写出失宠于得宠截然不同的差距,白露堂中细草迹是指失宠嫔妃的宫闱清冷,杂草丛生,一片荒凉凄清,使得人物也显得十分幽怨。

 红罗帐里不胜情,是指得宠的嫔妃寝宫里红帐高挂,与君王软语温存,不胜惬意,说不完的情意绵绵话。

 王昌龄从女性角度出发,运用对比,生动形象刻画了失宠嫔妃与得宠嫔妃的天壤之别,是宫怨诗中难得的题材。对那些嫔妃寄予深深的同情。

猜你喜欢
 • 清平调·其二拼音版注音、翻译、赏析(李白)

  清平调其二拼音版注音: yī zhī hng yn l nng xiāng , yn yǔ wū shān wǎng dun chng 。 一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。 ji wn hn gōng shu d s , kě lin fēi yn yǐ xīn zhuāng 。 借问汉宫 谁 得 似,...

 • 出塞翻译、赏析、拼音版注释(王昌龄)

  王昌龄出塞全文(原文): 秦时明月汉时关,万里 长 征人未 还 。 但使龙城飞将在,不 教 胡马度阴山。 王昌龄出塞全文翻译(译文): 直译 秦汉以来,明月就是这样照耀着边塞,...

 • 桃源行翻译、赏析、注释

  《桃源行》 作者:王维 渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹去津。 坐看红树不知远,行尽青溪忽视人。 山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。 遥看一处攒云树,近入千家散花竹。 樵客初传汉...

 • 哀江头翻译、赏析、注释

  《哀江头》 作者:杜甫 少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。 忆昔霓旌下南苑,苑中景物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带...

 • 哀王孙翻译、赏析、注释

  《哀王孙》 作者:杜甫 长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。 又向人家啄大屋,屋底达官走避胡。 金鞭断折九马死,骨肉不待同驰驱。 腰下宝青珊瑚,可怜王孙泣路隅。 问之不肯道...

 • 凉州词二首其一(王之涣)拼音版注音、翻译赏析翻译、赏析、注释

  凉州词二首其一拼音版注音: hung h yuǎn shng bi yn jiān , yī pin gū chng wn rn shān 。 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 qiāng d h xū yun yng liǔ , chūn fēng b d y mn guān 。 羌笛何须怨杨柳,...

 • 将进酒翻译、赏析、注释

  将进酒 唐代 : 李白 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。...

 • 丽人行翻译、赏析、注释

  《丽人行》 作者:杜甫 三月三日天气新,长安水边多丽人。 态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。 绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。 头上何所有,翠微盍叶垂鬓唇。 背后何所见,珠...

 • 秋夜曲拼音版注音、翻译、赏析(王维)

  秋夜曲拼音版注音: gu p chū shēng qiū l wēi , qīng lu yǐ b wi gēng yī 。 桂魄初生秋露微,轻罗已 薄 未更衣。 yn zhēng y jiǔ yīn qn nng , xīn qi kng fng b rěn guī 。 银筝夜久殷勤弄,心怯空...

 • 行路难翻译、赏析、注释

  《行路难》 作者:李白 金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪暗天。 闲来垂钓坐溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难,行...

相关栏目:
 • 古诗名句
 • 诗经名句
 • 爱情诗句
 • 情诗绝句
 • 情诗名句
 • 写景诗
 • 咏物诗
 • 山水诗
 • 田园诗
 • 边塞诗
 • 送别诗
 • 风的诗句
 • 春天的诗句
 • 夏天的诗句
 • 秋天的诗句
 • 冬天的诗句