您所在的位置:首页 > 唐诗大全 > 唐诗三百首 > 第四卷:七言乐府 >

清平调·其三拼音版注音、翻译、赏析(李白)

作者:李白来源:网络整理于:2021-08-11阅读:

 清平调·其三拼音版注音:

 míng huā qīng guó liǎng xiāng huān , cháng dé jūn wáng dài xiào kān

 名花倾国两相欢,君王带笑看。

 jiě shì chūn fēng wú xiàn hèn , chén xiāng tíng běi yǐ lán gān 。

 解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。

 清平调·其三翻译:

 杨贵妃绝代佳人与红艳牡丹相得益彰,美人与名花常使君王带笑观看。动人姿色似春风能消无限怨恨,在沉香亭北君王贵妃双双倚靠着栏杆。

 清平调·其三赏析:

 李白(701年——762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。据《新唐书》记载,李白为兴圣皇帝(凉武昭王李暠)九世孙,与李唐诸王同宗。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

 李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》《早发白帝城》等多首。

 李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。

 李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。其歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。李白的绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。在盛唐诗人中,王维、孟浩然长于五绝,王昌龄等七绝写得很好,兼长五绝与七绝而且同臻极境的,只有李白一人。

 李白的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。他被贺知章称为“谪仙人”,其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。李白的诗具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,这也是他的诗歌中最鲜明的艺术特色。李白的诗富于自我表现的主观抒情色彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。他与杜甫并称为“大李杜”,(李商隐与杜牧并称为“小李杜”)。

 李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

 李白的诗歌对后代产生了极为深远的影响。中唐的韩愈、孟郊、李贺,宋代的苏轼、陆游、辛弃疾,明清的高启、杨慎、龚自珍等著名诗人,都受到李白诗歌的巨大影响。

猜你喜欢
 • 丽人行翻译、赏析、注释

  《丽人行》 作者:杜甫 三月三日天气新,长安水边多丽人。 态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。 绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。 头上何所有,翠微盍叶垂鬓唇。 背后何所见,珠...

 • 桃源行翻译、赏析、注释

  《桃源行》 作者:王维 渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹去津。 坐看红树不知远,行尽青溪忽视人。 山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。 遥看一处攒云树,近入千家散花竹。 樵客初传汉...

 • 清平调·其二拼音版注音、翻译、赏析(李白)

  清平调其二拼音版注音: yī zhī hng yn l nng xiāng , yn yǔ wū shān wǎng dun chng 。 一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。 ji wn hn gōng shu d s , kě lin fēi yn yǐ xīn zhuāng 。 借问汉宫 谁 得 似,...

 • 行路难翻译、赏析、注释

  《行路难》 作者:李白 金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪暗天。 闲来垂钓坐溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难,行...

 • 将进酒翻译、赏析、注释

  将进酒 唐代 : 李白 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。...

 • 凉州词二首其一(王之涣)拼音版注音、翻译赏析翻译、赏析、注释

  凉州词二首其一拼音版注音: hung h yuǎn shng bi yn jiān , yī pin gū chng wn rn shān 。 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 qiāng d h xū yun yng liǔ , chūn fēng b d y mn guān 。 羌笛何须怨杨柳,...

 • 哀王孙翻译、赏析、注释

  《哀王孙》 作者:杜甫 长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。 又向人家啄大屋,屋底达官走避胡。 金鞭断折九马死,骨肉不待同驰驱。 腰下宝青珊瑚,可怜王孙泣路隅。 问之不肯道...

 • 哀江头翻译、赏析、注释

  《哀江头》 作者:杜甫 少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。 忆昔霓旌下南苑,苑中景物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带...

 • 出塞翻译、赏析、拼音版注释(王昌龄)

  王昌龄出塞全文(原文): 秦时明月汉时关,万里 长 征人未 还 。 但使龙城飞将在,不 教 胡马度阴山。 王昌龄出塞全文翻译(译文): 直译 秦汉以来,明月就是这样照耀着边塞,...

 • 秋夜曲拼音版注音、翻译、赏析(王维)

  秋夜曲拼音版注音: gu p chū shēng qiū l wēi , qīng lu yǐ b wi gēng yī 。 桂魄初生秋露微,轻罗已 薄 未更衣。 yn zhēng y jiǔ yīn qn nng , xīn qi kng fng b rěn guī 。 银筝夜久殷勤弄,心怯空...

相关栏目:
 • 古诗名句
 • 诗经名句
 • 爱情诗句
 • 情诗绝句
 • 情诗名句
 • 写景诗
 • 咏物诗
 • 山水诗
 • 田园诗
 • 边塞诗
 • 送别诗
 • 风的诗句
 • 春天的诗句
 • 夏天的诗句
 • 秋天的诗句
 • 冬天的诗句