您所在的位置:首页 > 唐诗大全 > 柳宗元的诗 >

别舍弟宗一拼音版注音、翻译、赏析

作者:admin123来源:未知发表于:2021-08-05阅读:

 别舍弟宗一拼音版注音:

 líng luò cán hún bèi àn rán , shuāng chuí bié lèi yuè jiāng biān 。

 零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

 yī shēn qù guó liù qiān lǐ , wàn sǐ tóu huāng shí èr nián 。

 一身去国六千里,万死投荒十二年。

 guì lǐng zhàng lái yún sì mò , dòng tíng chūn jìn shuǐ rú tiān 。

 桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

 yù zhī cǐ hòu xiāng sī mèng , cháng zài jīng mén yǐng shù yān 。

 欲知此后相思梦,在荆门郢树烟。

 别舍弟宗一翻译:

 生离死别人间事,残魂孤影倍伤神;

 柳江河畔双垂泪,兄弟涕泣依依情。

 奸党弄权离京都,六千里外暂栖身;

 投荒百越十二载,面容憔悴穷余生。

 桂岭瘴气山林起,乌云低垂百疫行;

 欣闻洞庭春色好,水天浩淼伴前程。

 聚会惟赖南柯梦,相思愿眠不醒枕;

 神游依稀荆门现,云烟缭绕恍若真。

 别舍弟宗一赏析:

 诗的一、三、四联着重表现的是兄弟之间的骨肉情谊。首联写在送兄弟到越江边时,双双落泪,依依不舍。起势迅拔奇突,悲情无限,有极大的感染力。在二弟宗直暴病身亡之后,大弟宗一又要北适湘鄂之地安家,作者经不起这样大的打击,故曰“残魂”且已“零落”,神情“黯然”却又加“倍”,其中自有贬谪之苦,孤寂之意。此刻兄弟泣别,双双垂泪,虽为人之常情,却另有深意:诗人在极度艰苦恶劣的环境中生活,需要亲情友情支撑他那即将崩溃的精神世界,然而贬谪以来,亲人相继弃世,此时宗一又要北去,诗人更觉形单影只,愁苦无依。这两句诗既是铺叙,又是情语,充分表现出诗人苦涩的心境和兄弟之间的骨肉情谊。

 第三联是景语,也是情语,是用比兴手法把彼此境遇加以渲染和对照。“桂岭瘴来云似墨”,写柳州地区山林瘴气弥漫,天空乌云密布,象征自己处境险恶。“洞庭春尽水如天”,遥想行人所去之地,春尽洞庭,水阔天长,预示宗一有一个美好的前程。一抑一扬,蕴愁其中:由于桂岭洞庭,一南一北,山川阻隔,以后兄弟相见恐怕就非常不易了。因而在这稍见亮色的描述中先笼罩了一层哀愁,十分巧妙地为尾联的表情达意伏下一笔。

 诗的最后一联说,自己处境不好,兄弟又远在他方,今后只能寄以相思之梦,在梦中经常梦见“郢”(今湖北江陵西北)一带的烟树。“烟”字颇能传出梦境之神。诗人说此后的“相思梦”在“郢树烟”,情谊深切,意境迷离,具有浓郁的诗味。古往今来,这“郢树烟”似的幻象使失意的迁客骚人趋之若鹜,常愿眠而不醒;但又让所有的失意者无一例外地大失所望。这“烟”字确实状出了梦境相思的迷离惝惚之态,显得情深意浓,十分真切感人。

 这首诗所抒发的并不单纯是兄弟之间的骨肉之情,同时还抒发了诗人因参加“永贞革新”而被贬窜南荒的愤懑愁苦之情。诗的第二联,正是集中地表现他长期郁结于心的愤懑与愁苦。从字面上看,“一身去国六千里,万死报荒十二年”,似乎只是对他的政治遭遇的客观实写,因为他被贬谪的地区离京城确有五、六千里,时间确有十二年之久。实际上,在“万死”、“投荒”、“六千里”、“十二年”这些词语里,就已经包藏着诗人的抑郁不平之气,怨愤凄厉之情,只不过是意在言外,不露痕迹,让人“思而得之”罢了。柳宗元被贬的十二年,死的机会确实不少,在永州就曾四次遭火灾,差一点被烧死。诗人用“万死”这样的夸张词语,无非是要渲染自己的处境,表明他一心为国,却被长期流放到如此偏僻的“蛮荒”之地,这是非常不公平、非常令人愤慨的。这两句,有对往事的回顾,也有无可奈何的悲吟,字字有血泪,句句蕴悲戚。

 南宋严羽在《沧浪诗话》中说:“唐人好诗,多是征戍、迁谪、行旅、别离之作,往往能感动激发人意。”柳宗元的这首诗既叙“别离”之意,又抒“迁谪”之情。两种情意上下贯通,和谐自然地熔于一炉,确是一首难得的抒情佳作。

 

猜你喜欢
 • 别舍弟宗一拼音版注音、翻译、赏析

  别舍弟宗一拼音版注音: lng lu cn hn bi n rn , shuāng chu bi li yu jiāng biān 。 零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。 yī shēn q gu li qiān lǐ , wn sǐ tu huāng sh r nin 。 一身去国六千里,万死投荒...

 • 酬曹侍御过象县见寄拼音版注音、翻译、赏析

  酬曹侍御过象县见寄拼音版注音: p shān qin b y li , sāo rn yo zh m ln zhōu 。 破额山前碧玉流,骚人遥驻木兰舟。 chūn fēng w xin xiāo xiāng y , y cǎi pn huā b z yu 。 春风无限潇湘意,欲采蘋...

 • 与浩初上人同看山寄京华亲故拼音版注音、翻译、赏析

  与浩初上人同看山寄京华亲故拼音版注音: hǎi pn jiān shān s jin mng , qiū li ch ch gē chu chng 。 海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。 ru wi hu de shēn qiān y , sn shng fēng tu wng g xiāng 。 若为...

 • 早梅拼音版注音、翻译、赏析

  早梅拼音版注音: zǎo mi fā gāo sh , jiǒng yng chǔ tiān b 。 早梅发高树,迥映楚天碧。 shu chuī piāo y xiāng , fn shuāng zī xiǎo bi 。 朔吹飘夜香,繁霜滋晓白。 y wi wn lǐ zng , yǎo yǎo shā...

 • 柳宗元《读书》拼音版注音、翻译、赏析

  读书拼音版注音: yōu chn xi sh sh , fǔ m kuī tng y 。 幽沉谢世事,俯默窥唐虞。 shng xi guān gǔ jīn , qǐ f qiān wn t 。 上下观古今,起伏千万途。 y xīn hu z xio , gǎn qī y yǐ y 。 遇欣或自...

 • 登柳州峨山翻译、赏析、拼音版注音

  登柳州峨山全文(原文): 荒山秋日午,独上意悠悠。 如何望乡处,西北是融州。 登柳州峨山全文翻译(译文): 一个秋天的中午我登上了荒山,独自一人形影孤单意乱心烦。 无可...

 • 别舍弟宗一翻译、赏析、拼音版注音与阅读答案(柳宗元)

  别舍弟宗一全文(原文): 零落残红倍黯然,双垂别泪越江边。 一身去国六千里,万死投荒十二年。 桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。 欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。 别舍弟...

 • 晨诣超师院读禅经拼音版注音、翻译、赏析(柳宗元)

  晨诣超师院读禅经拼音版注音: j jǐng sh hn chǐ , qīng xīn f chn f 。 汲井漱寒齿,清心拂尘服。 xin ch bi y shū , b chū dōng zhāi d 。 闲持贝叶书,步出东斋读。 zhēn yun liǎo w qǔ , wng j...

 • 零陵早春拼音版注音、翻译、赏析

  零陵早春拼音版注音: wn chūn cng cǐ q , jǐ r do qn yun 。 问春从此去,几日到秦原。 png j hun xiāng mng , yīn qn r g yun 。 凭寄还乡梦,殷勤入故园。 零陵早春翻译: 请问春天从这去,何...

 • 柳州二月榕叶落尽偶题拼音版注音、翻译、赏析

  柳州二月榕叶落尽偶题拼音版注音: hun qng jī sī gng qī qī , chūn bn r qiū y zhuǎn m 。 宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。 shān chng gu yǔ bǎi huā jn , rng y mǎn tng yīng lun t 。 山城过雨百...

相关栏目:
 • 古诗名句
 • 诗经名句
 • 爱情诗句
 • 情诗绝句
 • 情诗名句
 • 写景诗
 • 咏物诗
 • 山水诗
 • 田园诗
 • 边塞诗
 • 送别诗
 • 风的诗句
 • 春天的诗句
 • 夏天的诗句
 • 秋天的诗句
 • 冬天的诗句